måndag 1 oktober 2012

Den ovillige fundamentalisten

"Den ovillige fundamentalisten" är en roman av Mohsin Hamid som kortfattat handlar om Changez, en ung pakistanier som kommit från Pakistan till USA för att studera och som sedan fått ett högt prestigefyllt jobb hos Underwood Samson, ett företag som värderar andra företag. Changez lever ett bra, lyckligt liv när plötsligt terrordåden på World Trade Center inträffar och hela hans liv får en vändning.

Under lektionen då vi diskuterade boken så tog vi upp några av bokens teman och mönster och temat som gjorde starkast intryck på mig var generalisering och hur man så lätt dömer folk och placerar dem i fack utan någon rättvis bedömning. Jag tycker att det är ett väldigt intressant och viktigt ämne dels för att Mohsin Hamid tar upp det väldigt bra i boken och skriver om det väldigt snyggt och dels för att man blir väldigt berörd av hur Changez upplever bemötandet han får efter terrordåden så man får en väldigt bra insyn om hur det är att vara drabbad av generalisering  Detta är ett ganska uppenbart och centralt tema i boken eftersom att det tydligt visas hur nästan alla muslimer och araber efter terrordåden i USA stämplas som terrorister och det är dels det bemötandet som får Changez att börja tänka mer fundamentalistiska tankar och verkligen tänka över vad som är viktigast; att vara sann vid ens identitet eller att leva en lögn.

En annan sak i boken som fick mig att tänka var hur olik Changez verkar i bokens två parallella historier. I boken får man nämligen läsa om hur Changez, som sitter på en café i ena handlingen och talar med Amerikan om sin tid i USA, låter väldigt säker och utstrålar en väldigt stark personlighet. När han sedan berättar om sig själv och sina erfarenheter i USA så får man en motsatt uppfattning om honom och hans identitet. Han verkar kall och inte utstråla en särskilt stark personlighet i sitt beteende och agerande, till skillnad från när man får höra hur han berättar och vad han tänker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar